Xây lắp chuyên ngành Dầu khí

xay lap dau khi

Xây dựng công nghiệp

xay dung cong nghiep

Xây dựng dân dụng

xay dung dan dung

Sản xuất công nghiệp

san xuat cong nghiep

Tin tức nổi bật

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xây lắp...

Với số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 36,443,276 cổ phần tham dự (chiếm 99,71% vốn điều lệ), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC – Bình Sơn) chính thức khai...

Dự án tiêu biểu

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus