Sứ mệnh tầm nhìn

Tầm nhìn:

Là đơn vị Xây lắp các Công trình Dầu khí tại Miền Trung và khu vực phía Nam thương hiệu và uy tín của Ngành Dầu khí Quốc Gia Việt Nam.


Sứ mệnh:
Là một trong những kênh đầu tư an toàn và sinh lời cho các cổ đông.

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus