Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

Sáng 24/01/2019, Đảng bộ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Hội nghị đã diễn ra tại ba điểm cầu: Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh và Hậu Giang, với sự tham gia của gần 40 cán bộ đảng viên, công nhân lao động.

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/ĐU-XLDKBS ngày 22/11/2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty cổ phần XLDK Bình Sơn. Sáng ngày 7/12/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, Hội nghị tập thể lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn chính thức khai mạc.

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Sáng 28/8/2018, Đảng bộ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Hội nghị đã diễn ra tại ba điểm cầu: Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh và Hậu Giang, với sự tham gia của gần 40 cán bộ đảng viên, công nhân lao động.

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

Ngày 19/5/2018, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW).

ĐẢNG ỦY PVC – BÌNH SƠN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Thực hiện kế hoạch số 161-KH/ĐU ngày 26/12/2017 của Đảng ủy Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn. Sáng ngày 18/01/2018, Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Đảng bộ PVC – Bình Sơn đã diễn ra tại ba điểm cầu: Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh và Hậu Giang, với sự tham gia của gần 50 cán bộ đảng viên, công nhân lao động.

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus