Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng,phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam
+84 2553 737 868
+84 2553 737 768
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus