Kỹ sư giám sát thi công

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/11/2017 đến hết ngày 25/11/2017

Số lượng tuyển dụng: 01 Nam, 03 năm kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành  xây dựng

Làm việc tại Ban điều hành thi công dự án Viện Dầu khí Giai đoạn 2

Kỹ sư QS

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/11/2017 đến hết ngày 30/11/2017

Số lượng tuyển dụng: 01 Nam, 03 năm kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế Xây dựng/ Kỹ sư xây dựng

Làm việc tại Ban điều hành thi công Nhà Máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus