Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam

Ngày 30/07/2019, Công ty CP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC – BINHSON) có nhận được Đơn báo mất sổ cổ đông và đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

  • Tên cổ đông: Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam
  • Số ĐKKD: 0102287866; cấp ngày: 17/08/2017; nơi cấp: Sở KHĐT Thành phố Hà Nội
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu: 43.000 cổ phiếu
  • Mã cổ đông: PXD-00004

    Căn cứ khoản 1 Điều 11 của Quy chế chuyển nhượng cổ phần Công ty ban hành ngày 01/10/2012 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC – BINHSON), Thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của Công ty trong vòng 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được thông báo và đơn đề nghị cấp sổ cổ đông); hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì Công ty CP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC – BINHSON) sẽ tiến hành lập hồ sơ xin cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của pháp luật và theo quy chế chuyển nhượng cổ phần hiện hành của Công ty.

    Thông tin chi tiết về Đơn báo mất sổ cổ đông và Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông vui lòng xem tại đây.

    Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus