Thông báo đổi tên đơn vị và chuyển trụ sở

Nghị Quyết về việc đổi tên và chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt download file orange

 

 

 

Giấy phép đăng ký kinh doanh đã đổi tên và chuyển trụ sở chính download file orange

Theo đó nội dung thay đổi như sau:

1. Đổi tên:

     - Tên công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt

      - Tên Công ty thay đổi: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn

      - Tên tiếng anh: Binh Son Petroleum Construction JSC

      - Tên viết tắc :PVC-Bình Sơn

      - Logo :LOGOPVCBS

 

2. Chuyển trụ sợ chính của công ty

   - Địa điểm hiện tại: Lầu 7, Toà nhà Saigon Prime, số 107-109-111 đường Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, Tp. HCM

   - Địa điểm thay đổi: Toà nhà 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus