Âu tàu Rạch Chanh

Tên dự án: Âu Tàu Rạch Chanh

Tổng mức đầu tư 358 tỷ từ nguồn vốn vay Ngân Hàng thế giới (WB5)

Vị trí: Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An

PVC – Bình Sơn thi công một số hạng mục thuộc gói thầu NW14 – SHL1

au tau ranh chanh

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus