Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn

Với số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 36,443,276 cổ phần tham dự (chiếm 99,71% vốn điều lệ), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC – Bình Sơn) chính thức khai mạc lúc 8h00’ ngày 26/01/2019.


Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa, Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội.

dai hoi co dong 2018 doan chu tich

Đoàn chủ tịch

Đại hội cũng tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

dai hoi co dong 2018 HDQT

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

dai hoi co dong 2018 bks

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Sau gần 4 giờ đồng hồ làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Với một khí thế mới, tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân lao động PVC – Bình Sơn hy vọng về một sự phát triển mới của Công ty trong giai đoạn sắp tới.


Một số hình ảnh tại Đại hội:

dai hoi co dong 2018 anh hieu

Ông Nguyễn Chí Hiếu trình bày báo cáo của HĐQT

dai hoi co dong 2018 anh hung

Ông Nguyễn Quang Hưng trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus